torsdag 21. mars 2013

Oppgave Mikromennesker

Her er Kristines besvarelse på oppgaven
Bruk deg selv eller klassekamerater som modell, og skap en situasjon der de ser ut til å ha krympet til f.eks. 2 cm høyde. Du bruker omgivelser og rekvisitter du fi nner i klasserommet. Begynn med å lage tre forskjellige ideskisser (5 minutter på hver), og velg den beste. Når du skal ta bildene som skal brukes, bør du ta alle bildene i samme rom, for å få samme belysning og fargeuttrykk. For å gjøre denne oppgaven, må du bruke flere lag, selektere og klippe ut figurer, og lime dem i nytt lag. Prøv å få fine konturer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar