torsdag 16. mai 2013

Oppsummering våren 2013


Foto: Sunniva
Du skal skrive en kort oppsummering om hvordan du synes det har vært å jobbe med faget Foto dette halvåret.
Skriv et avsnitt på hvert emne:

A. Foto 
B. Blogging 
C. Arbeidsmetoder 

Svar på følgende spørsmål til hvert emne:

- Hva har du lært?
- Har du fått nok utfordringer?
- Har du forslag til endringer?
- Annet?

Bloggen vurderes mellom 16. - 21.mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar