torsdag 13. juni 2013

Snart sommer!

Kvitsøy
Et skoleår er slutt! Etter over 100 innlegg og over 3500 treff på denne administrasjonsbloggen anser vi i 2SF fotodelen av det valgfrie programfaget Trykk og foto skoleåret 2012/13 for sluttført. Vi har dykket ned i fotografiets verden og lært mangt og mye alle mann. Faget er kjekt! Sjekk elevenes egen evaluering av faget på den enkeltes blogg. Vi har gjort oss nye, verdifulle erfaringer om det å bruke blogg i undervisningen. Gjennom bloggene får vi vise hva vi gjør i faget og inviterer omverden inn i vårt digitale, perforerte klasserom.
Takk til alle våre dyktige og lærevillige elever! Deres utvikling og positive opptreden har inspirert oss og løftet oss fram som lærere!

Vibekes stemningsfulle foto får avsluttet denne fagbloggen.
Takk for følget og GOD SOMMER! :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar